Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU

Ký hiệu 
tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

THI CÔNG & NGHIỆM THU

Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công
TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
 TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 4473:2012 Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
 TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung
TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép
 TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
 TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo
TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công
 TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
 TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
 TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
 TCXDVN 266:2002 Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Công tác trắc địa

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Công tác đất, nền, móng, móng cọc

 TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
 TCVN 7201:2015 Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu
 TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu
TCVN 10667:2014 Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu
 TCXD 190:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
 TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Bê tông cốt thép toàn khối

 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
 TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.
TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
TCVN 9489: 2012
(ASTM C 1383-04)
Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
 TCXD 199:1997 Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.
 TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước

 TCVN 4452:1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt
TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

Kết cấu thép

TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
TCVN 5017-2:2010
(ISO 857-2:1998)
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu
TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

 TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
 TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Công tác hoàn thiện

 TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
 TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
 TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt
TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
Để lại thông tin bên dưới để được chúng tôi hỗ trợ trong 24h làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *